Kasutusvaldus

Kasutusvalduse andmisel sõlmivad pooled notariaalse tähtajalise kasutusvalduse seadmise lepingu ehk kinnistu rendilepingu. Kasutusvaldus kantakse kinnistusraamatusse, kasutusvaldaja kasutab asja ja omandab selle vilju. Kui metsaomanikul on plaanis raie müük (raieõiguse võõrandamine), kuid puudub kehtiv metsamajandamiskava või kehtivad inventeerimisandmed, on võimalik sõlmida notariaalne tähtajaline kasutusvalduse seadmise leping (ehk metsakinnistu rendileping).Metsamaad on võimalik kasutusse anda:
• Asjaõigusliku lepinguga: kasutusvaldusega (kantakse kinnistusraamatusse, kasutusvaldaja kasutab ja omandab asja)
• Võlaõigusliku lepinguga: eelkõige rendileping või segatüüpi leping

See leping võib olla riskantne ja vajab häid juriidilisi ja erialaseid teadmisi. Lepingus sätestatakse kasutusvaldaja õigused. Kui omanik pole lepingut sõlmides kõike piisavalt läbi kaalunud, saab kasutusvaldaja tellida uue metsamajandamiskava, teha enda valitud eraldistel seaduse piires raiet, müüa puitu jne. Kindlasti uurida kasutusvaldaja tausta, konsulteerida juristiga, kes tunneb metsandust ja õigusakte. Kasutusvalduslepingu sõlmimist tasub arutada metsanduskonsulentidega.

Antud lepingus fikseeritakse raiutav puidukoguse maht, pindala ja hind ning teised kokkulepped tööde teostamise tingimuste osas. Kasutusvalduse tasu 100% lepingu sõlmimisel.
Koostades metsamajandamiskava, kohustub äriühing kooskõlastama metsaomanikuga lepingu objektiks oleval maal planeeritud tööd.

  Maapartner

Esitame hinnapäring*

Hinnapäring:
Sisestage päringusse katastritunnus, kontaktandmed ja võimalusel hinnasoov.
Saatja E-mail:
*Vastame päringutele 48 h jooksul.
   Harvester
   Hakkpuit
  
Äripäev      Õhtuleht

© MAAPARTNER  |  Telefon: 51960187
     Email  Sisukaart  Prindi  Tagasiside