Metsamaterjal

Meie metsamaterjali ostmise teenus tähendab kokkuvedu metsast laoplatsile, väljavedu metsa äärest ostjateni ja selle müüki.

Metsamaterjali müümisel peaks omanik enne raietööde algust prognoosima metsamaterjali ligikaudsed mahud sortimentide kaupa. Prognooside alusel saab hakata otsima erinevatele materjalidele erinevaid ostjaid.


Ostjad, kes on nõus kõiki erinevaid sortimente ära ostma, ei maksa nende eest tegelikult parimat võimalikku hinda. Näiteks haavapalki ostab hea hinnaga eelkõige haava saematerjali tootja. Teiste sortimentide puhul vahendab sama ostja metsamaterjali aga tegelikult teistele ostjatele.

Eestis on metsamaterjali ümbertöötlemisettevõtteid piisavalt palju tagamaks konkurentsi toorme hankimisel. Erinevatele sortimentidele tuleks seega leida erinevad ostjad.

Metsamaterjali müümisel teostab või korraldab metsaomanik ise kasvava metsa ülestöötamise. Puude läbimõeldud langetamine ja järkamine suurendab metsamaterjali väljatulekut ning samuti on metsaomanikul vahetu osalus raiejärgse metsailme loomisel.

Kasvava metsa ülestöötamine on raske, ohtlik ja kulukas ettevõtmine. Metsaomanikud peaksid raietöid ja metsamaterjali kokkuvedu teostama kompleksteenusena.

Kokkuostjad mõõdavad metsamaterjali tihumeetreid erinevalt. Kokkulepete sõlmimisel tuleb küsida, mille alusel ja kuidas materjali mõõdetakse, sellega suureneb tihti vastuvõtukoefitsente. Paremate kokkuostuhindadega ostjatel on koefitsendid ja koormad samas üldjuhul väiksemad. Täpne hindamine ja koguste mõõtmine võivad omaniku jaoks reaalselt tähendada madalamat hinda.

Metsamaterjali ülestöötamisel tuleb arvestada varastamisohuga, tavaliselt varastatakse kallimat materjali, seega võib kaduma minna just kõige suuremat puhaskasu andev osa materjalist.

Metsamaterjali müümine on sageli aeganõudev tegevus. Targa tegutsemise korral võib aga selle eest teenida head hinda.